Ţara Ţopilor - Din istoria Muntilor Apuseni

Răscoala Românilor din Munţii Apuseni şi din Criş în anul 1610

            După uciderea Voivodului şi Principe al Ardealului Mihaiu Viteazul pe câmpia Turzii, ţara ajunse pe mâna generalului împărătesc Basta, care pustia şi ardea oraşe şi se purta ca un tiran, aducând asupra ţării o stăpânire de groază soldăţească. Bathory reîntors, se lepădă din nou de tronul Ardealului în favorul Împăratului Rudolf; apoi se alege Moise Szekely de Principe al Ardealului, care însă, învins de Voevodul român Radul, cade în acea luptă! Ardealul trece prin o mare zguduire. Nerânduiala, nesiguranţa averilor şi a vieţii, procese neîntemeiate de trădare, omoruri politice, urmăriri şi prigoniri religioase, erau lucruri de toate zilele.
           Basta, mâna dreaptă a Împăratului Rudolf, provocă împotrivirea Ungurilor sub Bocskay, ales de Principe al Ardealului cu ajutorul Turcilor la 1605, şi apoi pentru Ungaria ca rege.
           După moartea acestuia, se alease de Principe al Ardealului, bolnăviciosul Sigismund Rakotzy, care la anul 1608 abzice şi se alege cel din urmă vlăstar al familiei: Gavriil Bathory.
           Nicicând Ardealul nu a avut un domnitor mai tiran ca pe acest om prigonitor şi desnădăjduit. Prigonea pe toata lumea, nici un om nu era sigur de viaţă, vătăma pe magnaţi, necinstea familia şi era foarte urgisit de toţi. Principele acesta ceru oraşului Sibiiu, ca să-i deie cvartir de iarnă între zidurile oraşului. Sibiienii împliniră cererea lui.
           Principele la intrarea în oraş, se folosi de un şiretlic. În carăle cu bagaje aşeză sub coperişe soldaţi!
           Ajungând în piaţa Sibiiulul, cătanele se iviră din cară, prinseră pe toate căpeteniile oraşului şi, în urmă, chiar asupra sărbătorii Crăciunului, alungară pe toţi bărbaţii din oraş şi soldaţii cu Principele se deteră la cele mai desfrânate petreceri şi beţii.
           Groaza acestor oameni, a ţinut până sosi ştirea, că sub conducerea popei din Vidra, Muntenii şi Crişenii s-au răsculat, şi, pentru a sufoca aceasta revoluţie, Principele Bathory a părăsit Sibiiul, spre marea bucurie a Saşilor, cari îşi amintesc în cronica Sibiiului, că la Caienele s-a întâmplat lupta prin care s-a suprimat revoluţia Românilor din Munţii Apuseni.
           Nu se spune pricina acestei revoluţiuni şi aşa numai dăm cu socoteala următoarele:
           Se ştie, că după omorârea Voevodului Mihaiu Viteazul în ţinutul Turzii, au fost aduşi coloni Săcui şi s-a înfiinţat scaunul Arieşului. Locuitorii români au fost alungaţi cu puterea din acest ţinut şi ei anumit în Munţii Apuseni şi-au căutat refugiu, scăpare, şi prin ei s-a pornit mişcarea poporului din Munţii Apuseni, cari erau totdeauna gata a sări în ajutorul fraţilor prigoniţi!
           Despre acest fapt istoric numai în cronica oraşului Sibiiu am aflat această amintire, şi aflu de lipsă a o prinde aci, pentru a nu se da uitării şi a se căuta alte date despre acest act istoric.

 
Acest site a fost creat de darastean în 25 noiembrie 2007, iar această pagină a fost revizuită în 29 decembrie 2009 de către Bogdan Briscu
bogdan@taramotilor.ro

Visitor Counter by Digits