Ţara Ţopilor - Din istoria Munţilor Apuseni

PREFATA

           "Munţii Apuseni ai Transilvaniei chiar îndată după ocuparea Daciei prin Traian, jucau un rol însemnat, din cauza bogăţiei lor în aur şi în alte minerale preţioase. În Ampelum (Zlatna) împăraţii romani aveau chiar un representant propriu şi prin urmare acest ţinut era bine îngrijit şi tare împopulat, ba un al doilea val roman cuprindea aceşti munţi dela Radna până la Huedin (Uidin în original – nota tehnoredactor). Trecutul poporului aşezat în aceşti munţi ne arată, că ce puternici oameni rămaseră aci şi după părăsirea Daciei de legiunile romane şi limba română conservată în aceşti munţi mai curată decât în orice părţi, dovedesc descendenţa lor romană.

           M-am nizuit a aduna câteva date din autori, manuscripte şi tradiţii, despre Ţara Ţopilor – nume conservat aci în Munţi până în zilele noastre şi de care nume nu-şi puteau da sama istoricii noştri. Petru Maior îl aduce în legatură cu familia Ţopa, Xenopol cu satul Ţapu de pe Târnava, dar lui Hasdeu aceste păreri nu-I convin şi-i nedumerit. Aceasta provine din cauză, că noi încă puţin ne cunoaştem trecutul şi puţini sunt cari cunosc situaţiunea poporului român peste tot. Trebuie încă mult să scrutăm, să scriem şi să cercetăm prin ţinuturile româneşti.

          Cartea aceasta e menită a face cunoscut trecutul unei poporaţiuni binemeritate pentru liberarea poporului transilvănean dela şes din iobăgia de care muntenii înainte de 150 de ani erau scutiţi. Atunci se aflau ei mai bine ca cei dela “ţară” (dela şes), iară azi sunt, sărmanii, în o stare desnădăjduită, luânduli-se pe rând mijloacele de trai. Nime nu s-a intrepus mai cu inimă la timpul său pentru ferirea răului, ba chiar şi azi conducătorii şi poporaţiunea română ajunsă la o stare mai fericită, - nu se gândesc a contribui la ajutorarea acelor munteni, cari cu jertfă de sânge şi cu perderea avuţiilor avute, au rupt lanţurile robiei, în care zăcu ţărănimea din Ardeal şi Ungaria. Chiar şi ocârmuirea bisericească, în administraţia proprie nu i-a ocrotit aşa cum se cerea!"

          Videant Consules!

          Alba Iulia, în Octobre 1912

          Rubin Patiţia Senior, advocat.

 

 

 
Acest site a fost creat de darastean în 25 noiembrie 2007, iar această pagină a fost revizuită în 30 decembrie 2009 de către Bogdan Briscu
bogdan@taramotilor.ro

Visitor Counter by Digits